NL

Gegevensbescherming

algemeen

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor het door autoglass benelux bvba uitgeoefende aanbod op het internet www.autoglass-benelux.com (hierna website genoemd).

Autoglass benelux bvba wendt alle in verband met het gebruik van de website overgemaakte gegevens uitsluitend aan in het raam van de geldende wetgeving en de bepalingen inzake de gegevensbescherming.

Deze bepalingen inzake de gegevensbescherming gelden niet voor zover via de website slechts de toegang tot de toepassingen en/of inhoud van derden wordt opengesteld en deze toepassingen en/of inhoud door autoglass benelux bvba uitdrukkelijk als niet onder de verantwoordelijkheid van autoglass benelux bvba vallend werden gekenmerkt. In deze gevallen kunnen ook de bepalingen inzake de gegevensbescherming van derden worden aangewend die va deze bepalingen inzake de gegevensbescherming afwijken.

autoglass benelux bvba kan deze bepalingen inzake de gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen om deze aan toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen van de websites of bepaalde prestaties aan te passen. De klant heeft het recht te allen tijde het wissen van de hem betreffende opgeslagen gegevens te vorderen.

persoonsgebonden gegevens

Bij het gebruik van de website en bepaalde toepassingen zamelt autoglass benelux bvba persoonsgebonden gegevens in over de gebruiker, voor zover deze zulke persoonsgebonden gegevens meedeelt. Deze door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens worden autoglass benelux bvba b.v. aangewend om prijsaanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen of zijn opdrachten uit te werken en uit te voeren. autoglass benelux bvba zal de online ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens slechts voor de meegedeelde doelstellingen inzamelen, bewerken en gebruiken en zal deze 5 jaar bijhouden.

beschikbaarstelling van gegevens aan derden

autoglass benelux bvba kan de klantgegevens ter beschikking stellen aan derden waarmee autoglass benelux bvba in het raam van de gegevensverwerking, de terbeschikkingstelling van de toepassingen samenwerkt. In dit geval worden de betreffende gegevens volgens de hier vastgelegde bepalingen behandeld.

In de volgende gevallen kan autoglass benelux bvba persoonsgebonden gegevens ter beschikking stellen aan derden:

  1. Indien de klant uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor de beschikbaarstelling, toestemming die te allen tijde kan worden herroepen.
  2. Indien er een uitvoerbaar resp. onaanvaardbaar (definitief) gerechtelijk of administratief bevel tot overlegging en/of beschikbaarstelling van gegevens aan derden is uitgevaardigd.
  3. Indien autoglass benelux bvba op grond van een wettelijke verplichting ook zonder zulk bevel tot overlegging en/of beschikbaarstelling aan derden wordt verplicht.
  4. Indien de overlegging en/of beschikbaarstelling nodig zijn om misbruik van de website of bepaalde toepassingen - in het bijzonder een inbreuk op gebruiksvoorwaarden - op wettelijk toelaatbare wijze te verhinderen.
gebruik van geanonimiseerde gegevens
  1. autoglass benelux bvba heeft het recht de over de klant verzamelde gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren en uit de aldus bewerkte gegevens statistieken en vergelijkbare waarderingen op te stellen.
  2. autoglass benelux bvba heeft eveneens het recht de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens voor eigen doelstellingen te gebruiken en deze gegevens ter beschikking te stellen van derden.

Herroeping van toestemmingen

Voor zover de klant heeft ingestemd met het gebruik in een bepaalde vorm van de gegevens, kan hij deze verklaring te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst.

verwerken persoonsgegevens

Uw gegevens zullen deel uitmaken van een automatische verwerking door autoglass benelux bvba met als doel om uw vragen te beantwoorden,om uw gegevens te verifiëren bij uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar en om onze dienstverlening te verbeteren.

autoglass benelux bvba kan uw gegevens doorgeven aan externe partners, met het oog op voor u interessante aanbiedingen door deze partners.

Om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen, kunt u een verzoek richten tot onze afdeling marketing op het e-mailadres info@autoglass-benelux.com.

 

 

betaalmogelijkheden bij Autoglass Benelux
Website gebouwd door Inhoud door Autoglass Algemene voorwaarden  Gegevensbescherming  Cookie policy 
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.